Î.S. ,,Administraţia de Stat a Drumurilor" și întreprinderile specializate S.A. ,,Drumuri” din teritoriu, permanent întreprind măsuri de rigoare privind sporirea nivelului de securitate pe drumurile publice din ţară, inclusiv și la trecerile pietonale.

Astfel, întru sporirea securităţii circulaţiei rutiere pe drumurile publice, în anul 2016 au fost instalate:

  • 6742 indicatoare rutiere noi pentru înlocuirea celor deteriorate sau uzate, inclusiv pe drumurile naţionale – 4765 buc., pe drumurile locale – 1977 buc.;
  • 15528 piloni de ghidare cu dispozitive reflectorizante, inclusiv pe drumurile naţionale – 12438 buc., pe drumurile locale – 3090 buc.;
  • parapet metalic – 24,1 km;
  • marcaj rutier pe o lungime de 2041,5 km;
  • marcaj pietonal (inclusiv la toate instituțiile de învățămînt) – 1270 treceri.

Pentru fluidizarea traficului rutier și sporirea siguranței pietonilor la intersecții dificile, în anii 2011-2016 au fost instalate șapte obiecte semaforice.

Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie, au fost executate lucrări pentru iluminarea pe timp de noapte a sectoarelor de drum M2 Chișinău – Soroca -frontiera cu Ucraina, care traversează localităţile Ratuș, Peresecina, Pelivan, Codru, Țînțăreni, Brînzeni, Negureni, Prodănești, Rogojeni, Ghindești, Gura Camencii, Ciripcău, Alexandru cel Bun, Volovița, Rublenița și drumul R20 Rezina – Orhei – Călărași, sectorul prin satul Step-Soci.

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”informează participanții la trafic că până la finele lunii aprilie 2017, S.A. ,,Drumuri” din teritoriu vor examina toate trecerile pietonale și după necesitate vor întreprinde măsurile necesare pentru sporirea nivelului de securitate a participanților la trafic (instalarea indicatoarelor rutiere necesare, reînnoirea marcajului pietonal, etc,).

 

e-Transformare, comunicare