Administrația de Stat a Drumurilor (ASD) continuă raportarea publică lunară a implementării planurilor de acțiuni, semnate cu antreprenorii contractati pentru reabilitarea drumurilor naționale.

În raportul pentru luna aprilie privind implementarea planului de acțiuni pentru reabilitarea drumului R6 M1 – Ialoveni, sunt expuse acțiunile: Beneficiarului, Inginerului Supervizor și Antreprenorului, în care pentru o vizualizare și monitorizare mai clară al proiectului pentru acțiunile realizate s-au hașurat cu verde, în conformitate cu planul semnat,și respectiv, acțiunille nerealizate, în culoarea roșie.

Astfel, pentru contractul RSP/W6/05 Reabilitarea drumului R6 M1 – Ialoveni, Antreprenorul SK-13 Patstroy JSC (www.sk13.com )  a încălcat prevederile Planului privind prezentarea Garanției Bancare de atribuire a Avansului, Programului revizuit de Lucrări și a Fluxului de numerar, documentelor conformative de aprobare a Sectoarelor de Probă, confirmarea delegării Managerului de Proiect, mobilizarea echipamentului și personalului necesar implementării lucrărilor, executarea lucrărilor de consolidare a excavării de 670 m, care catastrofal pereclitează siguranța rutieră pe acest sector de drum și aprovizionarea materialelor de construcție necesare cît și executarea propriu zisă a lucrărilor.

În acest context, dacă Planul de acțiuni semnat între Administrația de Stat a Drumurilor și Antreprenorul SK-13 Patstroy JSC, nu va fi respectat în următoarele luni, MTID și ASD va iniția procedura de reziliere al contractului.

 

Amintim că, la data de 03 martie 2017, Ministrul Iurie Chirinciuc a întrunit în ședință  domnul Simon Jones – inginerul companiei de supervizare IRD Engineering, domnul Lubomir Petrov Katchamakov – director al companiei SK-13 Patstroy JSC ( katchamakov@sk13.com ).  La ședință au fost prezenți Viceministrul Vitalie Rapcea și Veaceslav Teleman, Director interimar al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”.

 

În rezultatul discuțiilor purtate, cele trei părți, Beneficiarul, Supervizorul și Antreprenorul, au semnat un plan de acțiuni prin care Antreprenorul, în baza programului de lucrări, și-a asumat finalizarea proiectului de reabilitare al drumului național R6, până la data de 31 decembrie 2017.

RAPORTUL LUNII APRILIE 2017 PENTRU DRUMUL R6