La 15 martie 2017, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a fost organizată o ședință de lucru cu antreprenorul MSF ENGENHARIA S.A. (Portugalia) pentru semnarea unui plan de acțiuni cu scopul redresării situației lucrărilor de reabilitare a drumului național R14 Bălți – Sărăteni, sectorul Grigorăuca – Sărăteni, cu o lungime de circa 30 km.

Valoarea contractului este de 36 mil. euro și este finanțat de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Conform contractului internațional, lucrările de reabilitare urmau să fie finalizate la 29 aprilie 2017, dar la moment lucrările sunt realizate doar în volum de 7% din cauza nerespectării de către antreprenor a angajamentelor contractuale. În cadrul ședinței, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” au fost reprezentate de Iurie Chirinciuc – Ministru, Vitalie Rapcea – Viceministru, Pașa Iurie – Director adjunct ASD, iar antreprenorul MSF ENGENHARIA S.A. a fost reprezentat de Fernando Manuel dos Santos Valerio – Director Regional și Campos Manuel – Manager de proiect. De asemenea, a fost prezent și inginerul companiei de supervizare Louis Berger, Ugur Tamgac. De la bun început, Ministrul Iurie Chirinciuc a pus accentul pe problemele la implementarea contractului, și anume:

– nerespectarea termenilor și volumului de lucrări preconizate conform contractului;

– utilizarea ineficientă a mijloacelor financiare alocate.

În urma discuțiilor s-a atestat incapacitatea antreprenorului MSF ENGENHARIA S.A. de a-și îndeplini angajamentele contractuale asumate și a fost elaborat de comun acord un plan de acțiuni care presupune finalizarea lucrărilor în luna iunie 2018, adică cu 14 luni mai tîrziu decît prevederile contractuale. Planul de acțiuni, elaborat de către Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”, presupune intensificarea ritmului de lucrări din partea antreprenorului MSF ENGENHARIA S.A. și a fost semnat de Beneficiar (Î.S. ”ASD”), Inginer și Antreprenor, respectiv Iurie Pașa – Director adjunct (ASD), Ugur Tamgac – Inginer (Louis Berger) și Fernando Manuel dos Santos Valerio – Director Regional, MSF ENGENHARIA S.A.

Vezi Planul de acțiuni semnat pagina1  pagina 2

e-Transformare, comunicare.