Anexa nr.2

 la Procesul-verbal nr.2 din 26.04.2017

 

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
al Republicii Moldova

 

COMISIA DE CONCURS

 

Punctajul acumulat în urma desfășurării probei Curriculum Vitae

 (ședința din 26.04.2017)

 

Nr. d/o

 

Numele, prenumele candidatului

 

Punctajul

 acumulat

Promovarea proba Interviu (Conform prevederilor Regulamentului pentru ocuparea funcției vacante de Administrator, aprobat de MTID)

Administrator Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

1.

Cuculescu Andrei

50

Promovat

2.

Teleman Veaceslav

47

Promovat

3.

Brinișter Valentin

42

Promovat

4.

Raducan Mihail

36

Promovat

 

Proba interviu se va desfăşura la 11 mai 2017, ora 13-30, în sala de ședințe,  la sediul MTID.