Directorul General Interimar al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” a inspectat la data de 11 septembrie 2020, lucrările de reparație a străzii Miorița, satul Ratuș, comuna Drăsliceni, raionul Criuleni.

Lucrările de reparație a acestui sector de drum au început la data de 3 septembrie 2020. Lungimea sectorului în reparație este 0,639 km, iar costul lucrărilor constituie 1093,93 mii lei.

Actualmente, pe tot sectorul supus reparației se efectuează lucrări de frezare a denivelărilor; aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic; așternerea betonului asfaltic cu agregate mărunte; lucrări de consolidare a acostamentelor.

Sectorul de drum sus-numit este inclus în Programul de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale şi a străzilor pe anul 2020 aprobat prin Hotărirea Guvernului Republicii Moldova nr. 314 din 20 mai 2020. 

În cadrul contractului în raionul Criuleni vor fi reparați 13,66 km de drumuri comunale și străzi, (beton asfaltic – 9,16 km, macadam – 4,50 km) în 25 de primării, 28 localități, 29 locații.

Directorul General Interimar al ASD, Veaceslav Potop a subliniat importanța monitorizării lucrărilor de reparație a drumurilor din cadrul programului ’’Drumuri bune pentru Moldova 2020’’, astfel încât acestea să decurgă fără întârzieri cu respectarea tuturor standardelor și proceselor tehnologice.