Lucrări de construcție a podului peste r. Bâc și a pasajului peste calea ferată la drumul M1 fr. România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-fr. cu Ucraina, km 94 – 95 – Documentația de atribuire, Documentație tehnică
– DUAE
– Anunț de participare.
– Dare de seamă