Lucrări de proiectare cu privire la reparația podurilor de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R12 R8–Dondușeni–Drochia–Pelinia–M5, km 59,960; R16 Bălți–Fălești–Sculeni–Ungheni, km 62,376 – Documentația de atribuire
– DUAE
– Anunț de participare.
– Dare de seamă