Lucrări de reparație periodică a drumurilor comunale și străzi în com. Ciutești, raionul Nisporeni , de la biserica nouă pâna la cimitirul vechi, L-400 m – Documentația de atribuire
– DUAE
– Anunț de participare.
– Dare de seamă