Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G38 R14-Soloneț-Unchitești-G39, km 0,0-18,51
– Documentația de atribuire

– DUAE

– Anunț de participare, Anunț de participare (engleză) FDA (engleză) 

– Dare de seamă