Lucrări de reparație a rosturilor de deformație la poduri, poziționate pe drumurile publice R5 M5-Vadul lui Vodă-M4, km 7+200; R6 Chisinau-Orhei-Balti, km 36+208, km 44+337, km 45+298; R14 R6-Codru Nou-Soroca-Unguri-frontiera cu Ucraina, km 0+010, km 1+150, km 5+770; R20 Orhei–Rezina–Rîbnița, km 53+210
– Documentația de atribuire

– DUAE

– Anunț de participare

– Dare de seamă