Servicii de cercetare și dezvoltare privind elaborarea documentelor normative – Documentația de atribuire
– DUAE
– Anunț de participare.
– Dare de seamă