Lucrări de reparație a podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Balți-Chișinau- Tiraspol-frontieră cu Ucraina, km 264+790 – Documentația de atribuire
– DUAE
– Anunț de participare.
– Dare de seamă