ocds-b3wdp1-MD-1601384931152

Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R34 Hînceşti – Leova – Cahul – Giurgiuleşti, km 82,00 – 125,00 – Documentația de atribuire
– DUAE
– Anunț de participare, Anunț de participare (engleză) FDA (engleză) 
– Dare de seamă