Lucrări de proiectare pentru completarea și modificarea proiectului ,,Reparația drumului G50 Floreşti – Nicolaevca – Sângerei, km 9,90 – 24,00, km 27,63-42,00” – Documentația de atribuireProiect de execuție
– DUAE
– Anunț de participare 
– Dare de seamă