Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R25 Bucovăț-Nisporeni, km 0,0-37,27 – Documentația de atribuire
– DUAE
– Anunț de participare, Anunț de participare (engleză) FDA (engleză) 
– Dare de seamă