Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R19 R9-Cunicea-Camenca (tronson Cotiujenii Mari-Cunicea-Sănătăuca), km 0,0-30,284 – Documentația de atribuire
– DUAE
– Anunț de participare, Anunț de participare (engleză)FDA (engleză) 
– Dare de seamă