Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție privind reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 93,65-94,45
– Documentația de atribuire

– DUAE

– Anunț de participare 

– Dare de seamă