Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G65 G64-Telenești-Mîndrești-Ghiliceni-M5, km 7,64-15,60
– Documentația de atribuire

– DUAE

– Anunț de participare 

– Dare de seamă