Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G100 R33-Sofia-Cărpineni-Mingir-R34, km 0,0-3,0
– Documentația de atribuire

– DUAE

– Anunț de participare 

– Dare de seamă