Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R20 Orhei-Rezina-Rîbnița km 50,29-53,00
– Documentația de atribuire

– DUAE

– Anunț de participare 

– Dare de seamă