Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R8 Edineț – Otaci -frontiera cu Ucraina (tronson Edineț-Otaci), km 0-55,42 – Documentația de atribuire
– DUAE
– Anunț de participare, Anunț de participare (engleză) FDA (engleză) 
– Dare de seamă