Lucrările de întreținere periodică a drumurilor naționale, pregătirea pentru perioada de iarnă, asigurarea esteticii zonei de siguranță a drumurilor, aspectul muncitorilor rutieri și integritatea au fost principalele subiecte abordate de conducerea Administrației de Stat a Drumurilor și reprezentantul Agenției Proprietății Publice în cadrul unei întruniri cu directorii S.A. Drumuri, cu care sunt încheiate contracte de antrepriză pentru întreținerea drumurilor.

În context, directorilor S.A. Drumuri le-a fost comunicat despre necesitatea plombării calitative a gropilor, asigurării esteticii drumurilor prin îngrijirea pavilioanelor pentru pasageri, cosirea ierbii, în special a ambroziei, curățirii acostamentelor și executării marcajului rutier.

În cadrul ședinței, au fost abordate măsurile de pregătire a drumurilor publice naționale pentru perioada de toamnă – iarnă, acestea fiind organizarea serviciului operativ non – stop în cadrul S.A. Drumuri și schimbul de date cu serviciul operativ al ASD, precum și pregătirea părții carosabile, a acostamentelor și sistemelor de evacuare a apelor, podurilor și podețelor pentru perioada rece a anului.

„În prezent, recepționăm sesizări despre managementul defectuos a unor S.A. Drumuri, pe care le analizăm și în caz de necesitate vom efectua remanierile corespunzătoare. Solicităm implicare și transparență în administrarea mijloacelor financiare ale statului. Punem accent pe creșterea profitului și a calității serviciilor prestate”, a comunicat reprezentantul Agenției Proprietății Publice, Lilian Cristiuc.

Directorul general interimar al ASD, Sergiu Bejan, a accentuat obligativitatea desfășurării de către directorii S.A. Drumuri a unei activități transparente, corecte și fără corupție: “Vom rezilia contractele cu societățile pe acțiuni, care nu își îndeplinesc corespunzător obligațiile. Sunt transparent și deschis în activitatea pe care o desfășor în cadrul ASD și nu voi admite încălcări. Voi monitoriza personal lucrările executate pe șantiere, pentru a mă convinge de calitatea și starea sectoarelor de drum gestionate”.

În cadrul ședinței a mai fost abordată necesitatea echipării corespunzătoare a muncitorilor rutieri pe șantiere, identificarea sectoarelor periculoase supuse înzăpezirilor în perioada de iarnă, cât și ajustarea prețurilor în cadrul contractelor de întreținere a drumurilor.