Conducerea „ASD” a efectuat o vizită de lucru la nordul Moldovei, în scopul evaluării sectoriale a traseelor naționale, în deosebi a drumurilor regionale „G” care asigură deplasarea cetățenilor între localități și permite accesul la arterele naționale republicane „R” și a drumurilor expres „M”.

În acest context, au fost examinate următoarele trasee naționale:

  • drumurile regionale „G”: G12, G13, G16, G30, G50, G55.

Totodată, Conducerea Î.S ,,Administrația de Stat a Drumurilor”, a mers în comuna Cosăuți, unde a vizitat S.A ,,Cariera de Granit și Pietriș” din raionul Soroca. În vederea înțelegerii capacităților de producere a materialelor care reușesc să asigure până în prezent necesitățile domeniului de construcții rezidențiale și a drumurilor din Republica Moldova.

De asemenea, în cadrul întrevederilor pe care le-au avut cu reprezentanții S.A ,,Cariera de Granit și Pietriș din Soroca”, s-a discutat despre disponibilitatea resurselor, zăcămintele de granit care la moment, cuprind aproximativ 22 milioane m³ de rocă, ceea ce corespunde unui total de aproximativ 56 milioane de tone, având un rol extrem de important în asigurarea Republicii Moldova cu resurse minerale autohtone, de înaltă calitate. 

Reprezentanții companiei au menționat faptul că, întreprinderea acordă o atenție sporită calității produselor finite, având în gestiunea sa un laborator acreditat și implementând sistemul de management al calității ISO 9001.

În context, directorul general interimar Sergiu Bejan, a menționat că, urmează să fie efectuate astfel de vizite și la alte obiective similare, inclusiv baze de producere a materialelor calcaroase, materiale de construcție necoezive, cît și a producătorilor de mixturi asfaltice și elemente prefabricate din beton armat. Vizitele în teritoriu fac parte din procedurile de planificare a lucrărilor de întreținere și reabilitare a traseelor naționale care se află la întreținerea Î.S ,,Administrația de Stat a Drumurilor”.