În scopul creșterii gradului de siguranță rutieră și angajarea cetățenilor în a adopta un comportament responsabil în trafic, Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” a elaborat 2 scheme tip de treceri pietonale (simple, supraînălțate), coordonate cu Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP).

La moment, de către S.A „Drumuri” din teritoriu, trecerile pietonale sunt construite în proximitatea instituțiilor de menire socială (grădinițe, școli, licee, spitale) și în zonele unde fluxul de pietoni este sporit, după cum urmează:

  • G137(sec. Taraclia);
  • G1 (sec. Briceni);
  • G71, G104 (sec. Ialoveni);
  • G110 (sec. Căinari);
  • G114 (sec. Ștefan-Vodă) și altele.

Menționăm că, costul estimativ al unei treceri pietonale supraînălțate este de aproximativ 80 mii lei, bani alocați din mijloacele fondului rutier.

De la începutul anului, au fost amenajate 135 treceri pietonale simple, cu aplicarea marcajului rutier (alb-roșu) și instalarea a circa 1406 indicatoare.

Reiterăm că, obiectivul principal în implementarea acestor acțiuni are drept scop obligația conducătorilor auto de a circula cu viteza de până la 30 km/h, în vederea reducerii numărului de accidente rutiere și sporirea siguranței rutiere pentru toate categoriile de utilizatori de drumuri.