În cadrul ședinței de consultări publice cu reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, societății civile și ai mediului de afaceri, secretarul general Lilia Dabija, a subliniat unele dintre cele mai importante obiective pentru dezvoltarea ramurii drumurilor, precum:

 • reabilitarea și construirea podurilor rutiere de frontieră peste râul Prut între Republica Moldova și România;

 • întreținerea/repararea drumurilor naționale și locale de interes raional (municipal) conform standardelor de performanță;

 • reabilitarea/construirea drumurilor publice naționale;

 • îmbunătățirea condițiilor de siguranță rutieră, inclusiv prin implementarea proiectelor de siguranță rutieră.

O acțiune importantă planificată pentru anul curent este aprobarea Strategiei de mobilitate până în anul 2030, obiectivul major al documentului fiind dezvoltarea unu sistem de transport accesibil și interoperabil în scopul eficientizării transportului de pasageri și marfă și îmbunătățirii infrastructurii ce va asigura conectivitatea cu rețeaua transeuropeană de transport TEN-T.

Alte obiective trasate vizează: 

 • aprobarea proiectului de lege privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, în scopul sporirii nivelului de siguranță a drumurilor existente și nou-construite; 

 • modificarea Legii fondului rutier în scopul stabilirii unui mecanism durabil de finanțare a întreținerii drumurilor publice, inclusiv a unui sistem de monitorizare și control al utilizării mijloacelor alocate; 

 • modificarea Legii drumurilor în scopul  majorării responsabilității de administrare a drumurilor publice naționale și locale inclusiv a utilizatorilor terenurilor din zonele drumurilor din intravilanul localităților; 

 • modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale şi locale din Republica Moldova; 

 • elaborarea Conceptului tehnic al Registrului drumurilor publice etc.

Totodată, Lilia Dabija a subliniat că ministerul își propune fortificarea capacităților Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor, prin reorganizarea și transformarea acesteia în societate pe acțiuni „Administrația Națională a Drumurilor”. La fel, elaborarea conceptului și a Planului de acțiuni privind reforma sistemului de întreținere a drumurilor publice, inclusiv privind absorbția de către  Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor, a celor zece întreprinderi din domeniu.

De asemenea, pentru a îmbunătăți infrastructura de transport echipa MIDR își propune; 

 • semnarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Mondială, în sumă de circa 100 mil. euro, pentru continuarea Proiectului de îmbunătățire a drumurilor locale; 

 • semnarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea proiectului „Moldova drumuri IV”; 

 • semnarea Acordurilor dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind  reabilitarea/consolidarea și construirea podurilor rutiere de frontieră peste râul Prut: Leușeni – Albița, Sculeni – Sculeni și Cahul – Oancea; 

 • semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind construirea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Nistru, între localitățile Cosăuți (MD) și Yampil (UA); 

 • aprobarea Programului de repartizare a mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023; 

 • aprobarea Conceptului tehnic privind sistemul de cântărire în mișcare a mijloacelor de transport incluse în circulație pe drumurile publice; 

 • modificarea Regulamentului circulației rutiere, în vederea ajustării marcajului și indicatoarelor rutiere la standardele europene privind semnalizarea rutieră.

La final, secretarul general Lilia Dabija a mulțumit participanților pentru discuții și propuneri, menționând că acestea vor fi analizate și luate în considerare la dezvoltarea sectorului infrastructurii drumurilor.

SURSA:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale