Astăzi, 3 septembrie 2020 de către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” au fost semnate contractele pentru îmbunătățirea a 3 sectoare de drum local din cadrul Coridorului 10. În rezultatul executării contractelor menționate, vor fi îmbunătățite secțiunile de drum cu lungimea totală de 36,5 km, care tranzitează localitățile Chiștelnița, Scorțeni din raionul Telenești și Meșeni, Ignăței, Peciște, Pripiceni-Răzești, Pripiceni-Curchi, Trifești din raionul Rezina asigurând totodată siguranța rutieră, accesul cetățenilor la insituțiile de educație, sănătate precum și alte facilități de ordin social.

Contractele sunt parte a Proiectului de Îmbunătățire a Drumurilor Locale, realizarea căreia a fost posibilă cu suportul financiar al Băncii Mondiale acordat Guvernului Republicii Moldova în conformitate cu Acordul de Finanțare nr. 5747-MD semnat la data de 28 aprilie 2016.

Încheierea contractelor a avut loc în rezultatul evaluării ofertelor depuse de către antreprenori până la termenul limită 8 mai 2020, precum și urmare a aprobării deciziei de adjudecare a Contractelor de lucrări LRIP/W5/01-03 companiei ANT INSAAT MADEN SANAYI A.S. din Turcia, ofertele căreia corespund în mod substanțial cerințelor stabilite în documentele de licitație și care a demonstrat deținerea capacității necesare pentru începerea și desfășurarea corespunzătoare a lucrărilor. Valoarea totală a celor trei contracte este în sumă de 364.108.262,72 MDL.

Directorul General Interimar al ASD,Veaceslav Potop a accentuat importanța îmbunătățirii Coridorului 10, care începe de la intersecția cu drumul național R20 Orhei – Rezina – Rîbnița până la intersecția cu drumul R14 R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontieră cu Ucraina, acesta asigurând conectarea la 2 trasee naționale și legătura dintre centrul și partea de est a țării.

La fel, Directorul ASD a dat asigurări că va depune toate eforturle și va acorda suportul și receptivitatea necesară, așa încât lucrările de îmbunătățire a Coridorului 10 să fie executate calitativ și fără întârzieri.