Astăzi, 10 august 2020, la sediul ÎS „Administrației de Stat a Drumurilor”, a avut loc ședința de progres cu participarea reprezentaților Beneficiarului (ASD), Managerului de Proiect – Consorțiul dintre Tecnic Consulting Engineering Romania SRL, HILL International N.V. și Swedish National Road Consulting AB; Proiectantului – Consorțiul dintre Technology and Management LTD și Universinj S.R.L. și Antreprenorului S.C. „Nouconst” S.R.L., cu  privire la Coridorul 11, Contractul LRIP/W3/01: Lucrări de îmbunătățire a drumului L313 M2 – drum de acces spre satul Micleşti, km 0+000 – km 5+000 şi drumul L314 M2 – Peresecina – Hîrtopul Mare – Ohrincea, km 1+640 – km 15+390, și Coridorul 13, Contractele LRIP/W4/03: drumul L390 Pîrliţa – Nisporeni, km 23+400 – km 32+942 și LRIP/W4/04: drumul L431 Păruceni – Selişte – Vînători, km 0+000 – km 4+200 și drumul de acces de la R25 spre satul Selişte km 0+000 – km 3+600, lucrări finanțate de Banca Mondială. 
 

În cadrul acesteia au fost abordate subiecte ce țin de progresul fizic al lucrărilor, problemele întâmpinate în șantier, neclarități ce țin de anumite aspecte din proiect cât și calitatea lucrărilor. 
 

Au fost abordate aspecte tehnice ce țin nemijlocit de implementarea contractelor în lucru, dar și unele impedimente cu care se confruntă Antreprenorul în perioada desfășurării construcțiilor.
 

Toate aspectele tehnice ce implică unele modificări în soluțiile tehnice inițiale din proiectul tehnic au fost discutate și soluționate împreună cu Proiectantul.
 

ÎS „Administrației de Stat a Drumurilor” și-a reiterat poziția de a avea o colaborare productivă cu toți antreprenorii implicați în executarea lucrărilor din sectorul drumurilor, arătându-și deschiderea și disponibilitatea față de aceștia pentru a oferi soluții acolo unde întâmpină probleme cu scopul de a avea un progres mai bun al lucrărilor.