La 17 august 2020, la sediul Administrației de Stat a Drumurilor (ASD), a avut loc ședința de progres cu participarea reprezentaților Beneficiarului (ASD) și Antreprenorului (Euro-Asian Construction Corporation „EVRASCON” JSC (Azerbaidjan)) cu privire la 3 contracte de lucrări:

1.Contractul Nr. RSPSP/W4/01 „Reabilitarea drumului național R1

Chişinău-Ungheni-Sculeni, sector km 6+446-km 24+050” finanțat de Banca Europeană de Investiții, semnat în data de 24 martie 2014; Progres fizic al lucrărilor la ziua de azi: 81,40 %

2. Contractul Nr. RSP/W5/01 pentru „Reabilitarea drumului naţional R1 Chişinău-Ungheni-Sculeni, sector km 74+177 – km 96+200” finanțat de Banca Europeană de Reconstrucții și Dezvoltare, semnat în data de 12 iunie 2014; Progres fizic al lucrărilor la ziua de azi: 75,07 %

3.Contractul de lucrări Nr. RSP/W5/02 pentru „Reabilitarea drumului național R33 Hînceşti-Lăpuşna-M1, sector km 0+000 – km 37+200” finanțat de Banca Europeană de Reconstrucții și Dezvoltare semnat în data de 12 iunie 2014. Progres fizic al lucrărilor la ziua de azi : 44,70 %

În cadrul ședinței a fost abordat subiectul progresului lent al lucrărilor referitor la cele 3 contracte în derulare ale Antreprenorului (compania „EVRASCON” JSC), având în vedere că lucrările de reabilitare trebuiau să fie finalizate încă în anul 2016.

Beneficiarul și-a exprimat îngrijorarea privind stagnarea lucrărilor de reabilitare a sectoarelor de drum sus menționate și a solicitat explicații și clarificări de la Antreprenor. Acesta a informat că din cauza problemelor financiare cu care se confruntă nu are capacitatea să procure materialele necesare pentru demararea lucrărilor în ritm sporit.

Antreprenorul a solicitat suport de la oficiul central al companiei-mamă (Azerbaidjan) în vederea injecției de capital pentru depășirea situației create.

Totodată, Antreprenorul a informat că până la data de 19 august 2020 va veni cu un răspuns în acest sens, după decizia luată la oficiul central al companiei din Azerbaidjan.

De altfel, Beneficiarul a informat Antreprenorul că va acorda tot suportul în vederea implementării cu succes a acestor contracte și va depune efort în regim de alertă pentru a nu ajunge la rezilierea acestora.