Astăzi, a avut loc recepția la terminarea lucrărilor de reabilitare a drumului național G46 Dobrușa – Ignăței – Scorțeni – Codrul Nou – R14, km 22, 610 – 35, 622, Lotul 1, parte a Coridorului 10.

În acest scop, a fost instituită Comisia de recepție, formată din reprezentanți ai Administrației de Stat a Drumurilor, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, INSP, companiei de proiectare și autorității publice locale, care au stabilit că lucrările sunt efectuate complet, conform proiectului de execuție, caietului de sarcini și normativelor în vigoare.

Compania ANT INSAAT MADEN SANAYI S.S. (Turcia) a asigurat reabilitarea a 13 km de drum, cu o valoare contractuală de circa 94.395.638,37 MDL, bani alocați din împrumutul oferit Guvernului Republicii Moldova de Banca Mondială în cadrul Programului de Îmbunătățire a Drumurilor Locale.

În cadrul acestui proiect, s-au executat lucrări de reabilitare a părții carosabile, construcția a peste 1000 m2 de trotuar, instalarea a peste 230 indicatoare rutiere, 4600 metri liniari de parapet metalic, peste 230 de stâlpi de dirijare a circulației și aplicarea a peste 5200 m2 de marcaj rutier. De asemenea, s-a reabilitat sistemul de drenare al apelor pluviale prin reparația și reconstrucția podețelor și rigolelor.

Reabilitarea acestui tronson conform standardelor europene va aduce îmbunătățiri semnificative în infrastructura rutieră din zonă, cu beneficii majore pentru locuitorii din Chiștelnița și Scorțeni, raionul Telenești. În acest scop, s-a acordat o atenție deosebită nu doar calității drumului, ci și aspectelor sociale și siguranței traficului, incluzând amenajarea intersecțiilor cu străzile locale, acceselor la gospodării, trecerilor de pietoni, benzilor rezonatoare, precum și construcția stațiilor de autobuz. 

Menționăm că, lucrările realizate sunt supuse perioadei de remediere a defectelor, astfel orice defecțiuni depistate în termen de un an vor fi remediate din contul antreprenorului, după care va avea loc Recepția Finală.

Suntem recunoscători Băncii Mondiale, pentru sprijinul financiar acordat în realizarea acestui proiect, care contribuie semnificativ la dezvoltarea infrastructurii rutiere și îmbunătățirea calității vieții comunităților noastre.