Programul de reparaţie periodică/ întreţinere a drumurilor locale, comunale şi a străzilor pentru anul 2020 a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 314 din 20 mai 2020. Suma totală a volumului investițiilor este de 1,125 miliarde de lei, program finanțat din Bugetul de Stat.

În prezent, au fost deja executate lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor în cuantum de 433,125 mln. lei, ceea ce constituie aproximativ 38,5% din volumul total al investițiilor.

Până la data de 11 septembrie 2020, din totalul de 906,811 km de drum au fost executate lucrări de reparație a 282,857 km de drum, iar 161,904 km de drum sunt în proces de executare.

Din 298,704 km care urmează să fie reparați din beton asfaltic au fost deja executați 161,479 km și 51,277 km de drum sunt în proces de execuție. Din 608,107 km care urmează să fie reparați din îmbrăcăminte rutieră din pietriș au fost executate lucrări de reparație a 121,378 km de drum și respectiv 110,627 km de drum sunt în proces de execuție.

Toate lucrările de reparație/întreținere sunt monitorizate zilnic de către responsabilii tehnici ai Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, care urmăresc respectarea tuturor standardelor și proceselor tehnologice.

Totodată, cu regularitate de către Laboratorul de Încercări al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” sunt prelevate probe în vederea asigurării calității lucrărilor executate.