2015 – 2016

Cadrul de Management al Mediului – Proiectul de Reabilitare a Drumurilor Locale

Planul de Management al Mediului – Proiectul de Reabilitare a Drumurilor Locale

Regulamentul Comitetului de monitorizare a impactului social