În cadrul unei întruniri dintre reprezentanții Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, Consiliului Raional Anenii Noi, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și primarii localităților din raionul Anenii Noi s-a discutat despre consecințele create de transportarea substanțelor minerale utile pe drumurile naționale care traversează localitățile din zonă.

Pe drumul național G108 M5 – Florești – Anenii Noi și G109 Delacău – Bulboaca – R2 din raionul Anenii Noi se transportă nisip, nisip – pietriș și alte substanțe, care din spusele primarilor provoacă fisuri în casele locatarilor, praf și zgomot.

„Conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023 pentru reabilitarea drumurilor G109 și G108 sunt planificate câte 50 de milioane de lei pentru reparația sectoarelor și câte 65 de milioane de lei în anul 2024. La fel, am preconizat să reparăm și podul din localitatea Bulboaca, pentru care vom investi 6 milioane de lei în anul 2024”, a comunicat Directorul general interimar ASD, Sergiu Bejan.

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” este deschisă spre colaborarea cu autoritățile publice locale pentru soluționarea tuturor problemelor ce țin de infrastructura rutieră.