Reprezentanții Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” și companiei de proiectare „S.R.L. Universinj” s-au întrunit într-o ședință de lucru în care au discutat despre dificultățile întâlnite pe parcursul proiectării drumurilor publice naționale conform contractului.

În cadrul întrevederii s-au examinat soluțiile inițiale prezentate de compania de proiectare „S.R.L. Universinj” pe baza contractului serviciilor de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție în scopul reabilitării drumului public național M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – Frontiera cu Ucraina km 0-133, lot IV km 103,75-133.

De asemenea, s-a discutat despre impedimentele întâlnite în procesul de proiectare pentru construcția drumului de acces până la podul peste râul Nistru, în regiunea localității Cosăuți.

Reprezentanții ASD, în comun cu specialiștii din domeniul proiectării au analizat propunerile posibile și implementarea lor pentru soluționarea obstacolelor intervenite.