Astăzi, 9 septembrie 2020, a avut loc prima ședință a Consiliului Tehnico-Economic al Î.S. ’’Administrația de Stat a Drumurilor’’(ASD).

La ședință au fost examinate problemele apărute la efectuarea lucrărilor de reparație a sectorului de drum R29 Comrat – Ceadîr Lunga prin s. Ferapontievca. S-au analizat propunerile experților firmei științifice de producție S.R.L. ‘’UNIVERSINJ’’care presupun reparația capitală a sectorului de drum sus-numit. Luând în considerare că întreg drumul R29 Comrat – Ceadîr-Lunga – frontiera cu Ucraina este inclus în programul lucrărilor de proiectare a drumurilor publice naționale pentru anul 2020, s-a decis întreținerea periodică a acestuia până la implimentarea nemijlocită a proiectului.

De asemenea, în cadrul ședinței a fost prezentată iniţiativa implimentării unor tehnologii moderne utilizate în SUA la reparația curentă a drumurilor cu scopul de a extinde termenul de serviciu al acestora. După audierea prezentării sus-menționate, Directorul General Interimar al ASD, Veaceslav Potop a solicitat evaluarea costurilor și identificarea modalităților de aplicare a acestor tehnologii în Republica Moldova.

Tot în cadrul ședintei, a fost prezentată o variantă inovativă de consolidare cu ciment a drumurilor cu îmbrăcăminte din piatră spartă (variantă albă). Pentru evaluarea fiabilității acesteia s-a propus executarea a 2 sectoare experimentale.

La fel, membrii Consiliului Tehnico-Economic au fost informați despre mersul lucrărilor de executare a 3 sectoare experimentale pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina cu utilizarea tehnologiilor noi de reparație a îmbrăcămintei din beton de ciment.

Directorul General Interimar al ASD,Veaceslav Potop a mulțumit membrilor pentru participare activă în cadrul ședinței și a solicitat acestora înaintarea propunerilor spre examinare pentru următoarea ședință.