Consiliului Tehnico-Economic al Î.S. ’’Administrația de Stat a Drumurilor’’(ASD) s-a întrunit pentru a doua oară.
În cadrul ședinței au fost prezentate sectoarele experimentale de reabilitare și reparație  a structurilor rutiere din beton de ciment. Construcția acestora are ca scop asigurarea fiabilității drumului cu costuri mai reduse. Consiliul a recomandat supravegherea acestor sectoare în timp, după care se va lua o decizie finală referitor la aplicarea metodelor de reparație propuse.
De asemenea, au fost examinate oportunitățile actualizării normelor tehnice privind sarcinile de proiect cu referire la lucrări. Membrii Consiliului au fost informați că Republica Moldova trece la codurile europene în care este inclusă modificarea sarcinilor de proiect.
 Au fost analizate beneficiile utilizării unui material nou numit ,,Nicoflok’’ în calitate de adaos în ciment la consolidarea structurilor rutiere. În acest sens a fost construit un sector experimental și au fost prelevate probe pentru Laboratorul de Încercări al ASD. Rezultatele au confirmat îmbunătățirea esențială a proprietăților straturilor datorită acestui adaos. 

Tot în cadrul ședintei s-au examinat particularitățile de proiectare a sectorului Copanca – G114 de drumul regional G113 Bender – Copanca – Plop-Știubei – Căușeni și particularitățile proiectării intersecției drumurilor republicane R2 și R30.
Totodată, a fost prezentat un material analitic privind îmbunătățirea condițiilor de circulație prin aplicarea straturilor bituminoase subțiri de tipul Slurri Seal și tratament bituminos simplu.
Directorul General Interimar al ASD, Veaceslav Potop a mulțumit membrilor pentru propunerile înaintate în cadrul ședinței și a subliniat că toate subiectele examinate contribuie la îmbunătățirea și modernizarea lucrărilor rutiere.