Reprezentanții MAI, MIDR și ASD au avut o întrunire online în care s-a discutat despre elaborarea mecanismului decizional privind alocarea resurselor financiare pentru siguranța rutieră în anul 2022.

În cadrul ședinței a fost abordat și subiectul identificării sectoarelor cu risc înalt de accidente rutiere „Punct negru” cu examinarea posibilității alocării mijloacelor financiare pentru eliminarea acestora.

„Sarcina principală a Administrației de Stat a Drumurilor este asigurarea traficului rutier în condiții de siguranță, de fluență și continuitate. Conlucrăm cu instituțiile specializate pentru a îmbunătăți situația privind siguranța rutieră. Viața participanților la trafic fiind prioritară”, a comunicat Directorul general interimar ASD, Sergiu Bejan.

Pentru creșterea siguranței în trafic vor fi instalate indicatoare rutiere „Punct negru” care indică că în zona respectivă în ultimii 5 ani au avut loc cel puțin 5 accidente grave soldate cu minim 5 victime (RCR, p.1.31.2) însoțite de indicatoare de restricție cu limitarea vitezei de deplasare. Va fi elaborată o hartă interactivă a segmentelor cu risc înalt de accidente rutiere pe 73 de sectoare, inclusiv în locurile identificate pe parcursul anului 2021. Vor fi implimentate proiecte pilot de creștere a siguranței rutiere pe drumurile naționale unde au fost identificate sectoarele cele mai grave de producere a accidentelor rutiere. 

Conform programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2022, la compartimentul lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere (marcaj rutier, parapet metalic, înlocuirea și reparația indicatoarelor rutiere etc.) sunt prevăzute 71, 700 mii de lei.