Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” în calitate de autoritate contractantă, informează despre anunțul de participare privind achiziționarea și montarea parapetelor metalice pe sectoarele de Drumuri Naționale, conform programului de instalare anexat la caietul de sarcini.

Parapetul metalic a sistemelor de siguranță rutieră este prin definiție un dispozitiv de protejare a vehiculelor, împotriva ieșirilor de pe platforma drumurilor, montat pe acostament sau mediana drumului, pentru separarea sensurilor de circulație și ghidarea optică a vehiculelor în trafic pe zonele periculoase de drum. Acestea și-au demostrat eficacitatea, astfel vom crește utilizarea lor pe rețeaua de drumuri naționale.

În acest sens,  urmează a fi instalate circa 7 km de parapete metalice de protecție în mai multe sectoare, precum: (sec.Călărași, Ungheni, Criuleni, Dubăsari, Fălești, Orhei, Ștefan-Vodă, Căușeni, Șoldănești).

Valoarea totală estimată a achiziției: 8 552 000,00 MDL (fără TVA).

Termenul de garanție a lucrărilor și serviciilor de proiectare – 1 an de la data recepției la terminarea lucrărilor.

Data limită de depunere a ofertelor: 23.05.2023, 10:00.

Menționăm că, toate informațiile cu privire la desfășurarea procedurii de achiziție pot fi consultate pe site-ul oficial al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” – www.asd.md, la rubrica „Achiziții Naționale” și pe www.mtender.gov.md.