În cadrul unei vizite în teritoriu întreprinsă de Administrația de Stat a Drumurilor, au fost monitorizate lucrările de reparație a nodului rutier în preajma orașului Bălți pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, km 133,71, care înregistrează un progres de execuție de circa 65%.

În prezent, antreprenorul SC „Poduri – Prim” SRL execută lucrări de montare a bordurilor, așternere a îmbrăcăminții rutiere din beton asfaltic și amenajare a acceselor către primul pod de încrucișare și lucrări de amenajare a rigolelor, casiurilor de evacuare a apelor de pe suprafața părții carosabile, demontare a elementelor de suprastructură ale podului al doilea. De asemenea, continuă lucrările de reparație a zidurilor de sprijin și construcția sistemului de drenaj.

„ASD verifică în permanență lucrările executate pe drumurile naționale, nodul rutier din preajma orașului Bălți fiind un obiectiv de importanță strategică. Prioritatea noastră este ca lucrările să fie efectuate calitativ, în corespundere cu proiectul de execuție și normativele în vigoare”, a comunicat Directorul general interimar al ASD, Sergiu Bejan.

Antreprenorul și-a asumat obligația să finalizeze integral lucrările contractuale în anul 2022.

Lucrările de reparație sunt finanțate din mijloacele fondului rutier.