Lucrările de îmbunătățire a Coridorului 16 ce trece prin localitățile Pojăreni, Costești, Zîmbreni, Horești și Țipala din raionul Ialoveni se desfășoară pe o lungime totală de peste 34 km de drum.

În cadrul unei vizite la șantierul de construcție, reprezentanții Administrației de Stat a Drumurilor au monitorizat derularea lucrărilor inițiate la începutul lunii martie a anului curent.

La moment, pe traseul divizat în 4 sectoare sunt executate lucrări de montare a bordurilor, demolare a podețelor tubulare existente, construcție a podețelor noi și căilor de ocolire a acestora.

Proiectul prevede reconstrucția sistemului rutier vechi în intravilanul localităților și așternerea stratului de beton asfaltic în extravilan, construcția pavilioanelor de așteptare a transportului public, canalelor de scurgere a apelor pluviale, amenajarea trotuarelor, instalarea a peste 1200 de indicatoare rutiere și aplicarea marcajului rutier corespunzător. Îmbunătățirea tronsonului va moderniza infrastructura regiunii,  va atrage agenții economici și va facilita accesul localnicilor la școli, grădinițe, spitale, centre culturale și alte instituții de menire socială.

Contractele privind reabilitarea Coridorului 16 au fost încheiate cu 3 companii din Republica Moldova în cadrul Proiectului de Îmbunătățire a Drumurilor Locale la începutul lunii noiembrie a anului 2020. Lucrările de imbunătățire prevăzute au o valoare totală de circa 363 milioane de lei, bani alocați din creditul oferit de Banca Mondială cu cofinanțare din sursele fondului rutier.

În conformitate cu prevederile contractuale, lucrările vor fi finalizate integral  în luna iunie a anului 2022.