Lista candidaţilor care au susținut interviul din 05.04.2017 pentru ocuparea funcţiei vacante

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

Anexa nr.3 la procesul-verbal nr.3 din 05.04.2017

COMISIA DE CONCURS 

Lista candidaţilor care au susținut interviul din 05.04.2017 pentru ocuparea funcţiei vacante,

pentru mai multe detalii