Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei vacante, anunţul din 15 februarie 2017

Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției vacante, anunțul din 15 martie 2017.

Administrația de Stat a Drumurilor

Anexa nr.4 la procesul-verbal nr.3 din 05..04.2017

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei  vacante, anunţul din 15 februarie 2017

 

 

Nr. d/o

 

Numele, prenumele

 

Nota finală

obţinută la concurs

 

Comentarii

 

Specialist principal, serviciul management ingineresc,

 Direcția investiții străine

 

1.

 

Furdui Serghei

 

145,6

 

Promovat, învingător

 

 

Consultant, Serviciul management financiar,

Direcția investiții străine

 

2.

 

Frunze Adrian

 

114

 

Promovat,

învingător