Întrevederea dlui Vitalie Rapcea, viceministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, cu reprezentanții autorităților publice locale din raionul Strășeni

Viceministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Vitalie Rapcea, a avut o întrevedere cu reprezentanții autorităților publice locale din raionul Strășeni.

 

În conformitate cu programul de audienţă şi întâlnire a membrilor Guvernului cu cetăţenii, la 21 februarie 2017, viceministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Vitalie Rapcea, a avut o întrevedere cu reprezentanții autorităților publice locale din raionul Strășeni

În cadrul ședinței au fost discutate mai multe subiecte ce țin de modificarea Legii Fondului Rutier, aprobarea de către Guvernul RM a listelor drumurilor publice și transmiterea drumurilor de însemnătate raională către APL de nivelul II, cu alocarea de mijloace financiare pentru întreținere, în conformitate cu repartizarea Fondului Rutier pentru anul 2017.

Un subiect discutat aprins de către primarii localităților din raion a fost cel legat de distribuirea mijloacelor financiare pentru reparația și întreținerea drumurilor din intravilanul localităților.

Dl. viceministru a informat reprezentanții APL despre mersul lucrărilor de reabilitare a drumului R1 Chişinău – Ungheni – Sculeni – frontiera cu România, construcția pasarelei peste calea ferată în or. Strășeni, preconizată de a fi finanțată din Fondul Rutier, conform contractului încheiat cu SRL „Poduri- Prim”, valoarea lucrărilor fiind de 11 mil 311 mii lei.

Totodată, s-a pus în sarcina întreprinderii S.A. „Drumuri Strășeni”, director dl. Vladimir Croitoru, demontarea acceselor neautorizate, amplasate pe partea stângă a drumului R1 Chişinău – Ungheni, prin or. Strășeni, măsură menită să îmbunătățească evacuarea apelor pluviale și excluderea inundării gospodăriilor din preajma drumului.

S-a identificat soluția de eliberare a certificatelor de urbanism, pentru obiectele din intravilanul localităților cu avizarea obligatorie de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, în cazul amplasării acestora în zona drumului public.

 

e-Transformare, comunicare