Interviu cu Conic Ion – șef al Laboratorului de Încercări din cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Conic Ion activează în calitate de șef al Laboratorului de Încercări din cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Exercită această funcție din anul 2020 și activează în cadrul întreprinderii din anul 2017. Cu această ocazie, a oferit un interviu despre activitatea sa.

Unde v-ați făcut studiile și de ce ați ales acest domeniu?

Conic Ion: „Mi-am făcut studiile de licență la Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism și Arhitectură, specialitatea Căi ferate, Drumuri și Poduri. Ulterior mi-am continuat studiile de masterat în cadrul aceleiași facultăți, departamentul Drumuri, Materiale și Mașini pentru Construcții, programul de studii Căi ferate, Drumuri și Poduri.

Am ales acest domeniu din motiv că mereu mi-am dorit să am o profesie care ar contribui la creșterea economică a țării noastre. Infrastructura rutieră are un rol esențial pentru creșterea economică a unui stat. Calitatea drumurilor reprezintă cel mai important indicator, în lipsa dezvoltării căruia statul nu poate fi competitiv la nivel internațional. Fără drumuri de calitate, economia și calitatea vieții cetățenilor au de suferit”.

Care sunt cele mai importante direcții de activitate ale laboratorului de încercări din cadrul ASD? Care este scopul acestora?

Conic Ion: „Principalele direcții de activitate ale Laboratorului de Încercări din cadrul Î.S.„Administrația de Stat a Drumurilor”, sunt verificările materialelor de construcții pentru drumuri, aplicate la reparația și întreținerea rețelei de drumuri publice naționale cât și controlul execuției acestor lucrări.

Scopul acestor verificări este de a asigura beneficiarul, în cazul nostru Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” că materialele folosite cât și lucrările executate corespund cerințelor documentelor normative”.

De ce echipamente dispune laboratorul în prezent și ce posibilități au acestea?

Conic Ion: „În prezent Laboratorul de Încercări dispune de echipamente moderne conform standardelor europene, cu care avem posibilitatea de a determina caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor, caracteristicile fizico-chimice a lianților bituminoși, dar dispunem și de echipamente pentru verificarea comportării mixturilor asfaltice sub influența mai multor factori ca temperaturi, apă, sarcini etc.”.

Cu ce probleme și riscuri vă confruntați în activitatea dvs.?

Conic Ion: „În activitatea noastră ne confruntăm cu mai multe probleme cum ar fi: insuficiența spațiilor pentru desfășurarea activității la 100%, lipsa documentelor normative adaptate la standardele europene, lipsa instruirilor în implementarea standardelor europene și nu în ultimul rând criza de personal. Sperăm și suntem încrezuți ca în timpul apropiat aceste probleme vor fi soluționate”.

Ce s-a schimbat odată cu trecerea de la standardele GOST la cele europene?

Conic Ion: „ Majoritatea problemelor indicate mai sus au apărut odată cu trecerea de la standardele GOST la standardele europene. Această tranziție a impus dotarea laboratoarelor de încercări cu echipamente moderne care au principii de lucru diferite față de echipamentele utilizate pe standardele GOST. Această schimbare a creat mari obstacole și specialiștilor cu o vastă experiență în domeniu și anume pentru ei a fost complicat de perceput noile metode de încercări dat fiind faptul că majoritatea standardelor europene sunt în limba engleza. Suntem convinși că odată trecând peste aceste obstacole și probleme acest lucru va influența pozitiv calitatea infrastructurii rutiere de la noi din țară”.

Ce servicii prestează laboratorul de încercări?

Conic Ion: „Laboratorul de Încercări din cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prestează și servicii de încercări a materialelor de construcții pentru drumuri părților terțe solicitante, în mare parte avem încheiate contracte cu centrele de certificare a produselor pentru construcții”.

Ce sugestii aveți de modernizare a laboratorului?

Conic Ion: „ În viitorul apropiat dorim să dezvoltăm metodele de încercări nedistructive și partea de cercetare în domeniul utilizării materialelor moderne pentru construcția drumurilor cât și pentru întreținerea lor”.

Vă mulțumim pentru interviul acordat. Vă dorim mult succes în continuare!