Informații generale privind vinieta

 

Vinieta este taxa pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziţia tarifară 8703, şi de către remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716, a cărei plată se confirmă printr-un certificat valabil pe o anumită perioadă de timp (art. 336 Cod Fiscal al Republicii Moldova). Această taxă este reglementată de Codul fiscal al Republicii Moldova în art. 3481-3485, Legea Nr. 221 și Legea Nr. 280 a Republicii Moldova.

Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare sau care au drept de folosinţă, confirmat prin actele corespunzătoare, asupra autovehiculelor clasificate la poziţia tarifară 8703 şi asupra remorcilor ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716, neînmatriculate în Republica Moldova şi aflate în evidenţa unor alte state, care intră pe teritoriul Republicii Moldova sau care îl tranzitează.

Nu sînt subiecţi ai impunerii:

  1. persoanele fizice şi persoanele juridice care îşi plasează autovehiculele în regim vamal de import;
  2. misiunile diplomatice, oficiile consulare şi personalul acestora;

Nu constituie obiect al impunerii autovehiculele din dotarea forţei militare străine, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

În cazul în care pe teritoriul Republicii Moldova se depistează autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova fără vinietă sau se constată că perioada de valabilitate a vinietei a fost depăşită, organul de poliţie sau echipa mobilă a Serviciului Vamal întocmeşte un proces-verbal de constatare a lipsei dovezii achitării taxei în cauză sau privind depăşirea perioadei de valabilitate a taxei şi transmite o copie autorităţii abilitate a administraţiei publice centrale.

În cazul în care la ieşirea din ţară se depistează autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova care s-au aflat pe teritoriul ţării fără vinietă sau se constată că perioada de valabilitate a vinietei a fost depăşită, organul vamal calculează taxa în cauză şi nu permite trecerea frontierei de stat fără prezentarea documentului de plată ce confirmă achitarea taxei şi a amenzilor.

Conform Legii Nr. 280 a Republicii Moldova din 16.12.2016, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor preia în administrare Vinieta, începînd cu data de 01.04.2017.

În cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” subdiviziune din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, prin Ordinul Directorului General Nr. 521 din data de 05.10.2016 a fost creat Serviciul administrarea vinietei.

Funcțiile de bază a acestui serviciu sunt: administrarea procesului de încasare a taxei pentru vinietă, conform legislației în vigoare; coordonarea și controlul procesului de încasare a taxelor pentru vinietă; prezentarea rapoartelor periodice cu privire la mijloacele financiare încasate; asigurarea funcționării, dezvoltării și administrării a SIAS-Vinieta; colaborarea cu operatorii autorizați pentru încasarea tarifului de utilizare și emiterea de viniete; identificarea tranzacțiilor finalizate eronat/ nefinalizate și remedierea disfuncționalităților apărute la emiterea vinietelor; evidența proceselor verbale de constatare a lipsei vinietelor, precum și a perioadei de aflare a mijlocului de transport pe teritoriul Republicii Moldova cu vinieta expirată; examinarea conform legislației în termenii stabiliți a corespondenței și a reclamațiilor; conlucrarea cu mijloacele mass-media.

 

Modalitatea privind procurarea vinietei

Întru îndeplinirea indicației Prim-ministrului, dl. Pavel Filip, de a urgenta preluarea vinietei de la organele vamale pentru a evita ambuteiajele de la punctele vamale de frontieră, începând cu data de 20 februarie 2017, vinieta poate fi procurată  la filialele și agențiile băncii Moldova Agroindbank, dar și online, prin intermediul Serviciului Guvernamental de plăți electronice (MPay).

În cazul completării formularului de plată a vinietei de către operatorii băncii, beneficiarii vor achita pentru acest serviciu un comision de 7 MDL sau 1,5% din taxa spre plată. Banca va elibera o confirmare de plată, conținutul căreia a fost aprobat prin Ordinul nr. 10 al Ministrului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, publicat în Monitorul Oficial  Nr. 30-39 (5953-5962) din 03.02. 2017. (vezi aici)

 

Prețurile vinietei

Obiectul impunerii

Perioada (zile)

Taxa (Euro)

Autovehiculele clasificate la poziția tarifară 8703 și remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716

7

15

30

90

180

4

8

16

45

85

Autovehiculele clasificate la poziția tarifară 8703  și remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716, introduce pe teritoriul vamal de către persoanele fizice cu domiciuliul în orice stat strain și care dețin permis de conducere emis în țara în care au domiciliu, declarate prin acțiune, aflate pe teritoriul vamal al Republicii Moldova

Peste 180

În decursul a 12 luni consecutive

180

Se achită pentru fiecare perioadă consecutivă de 180 de zile, inclusiv perioadele incomplete ce urmează după primele 180 de zile

 

Datele de contact a serviciului administrarea vinietei:

Telefon: (022) 22-11-14

Șef serviciu: Cangea Petru

       e-mail: cangea@asd.md

 

Consultanți: Rusu Eugeniu  

       e-mail: rusu@asd.md

           

                     Paierele Daniela

       e-mail: paierele@asd.md