Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” în baza contractului încheiat cu Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” au efectuat încercarea statică și dinamică a podului la încărcări controlate.

Podul predestinat încercării traversează râul Bîc în apropierea localității Chetrosu și este amplasat pe drumul public G106 M5–Bălțata–Maximovca–Mereni–Chetrosu–Gangura–G110, km 18,470.

Această încercare constituie capitolul de bază din lucrările necesare pentru elaborarea raportului de expertiză tehnică a podului, temeiul căruia este stabilirea stării tehnice generale a podului și determinării raționalității reparației elementelor acestuia, totodată colectarea informației necesare pentru elaborarea viitorului proiect și adoptarea strategiei corecte privind modernizarea construcției.

Conducerea ASD și Serviciul Poduri, împreună cu studenții cu profil de studii Căi Ferate, Drumuri și Poduri din cadrul UTM, în limita necesităților, au fost implicați la realizarea încercării a podului la încărcări controlate.

Pe perioada de efectuare a încercării, circulația pe pod a fost sistată. Întru fluidizarea traficului în condiții de siguranță și confort au fost implicați reprezentații INSP, care au dirijat circulația autovehiculelor pe drumuri de ocolire din zonă.

Podul construit în 1976 este realizat din elemente prefabricate din beton armat cu lungime totală de 56,67m, lățime – 11,13m. Schema statică a podului constituie 3 deschideri, fiecare cu o lungime de 16,76m.

Rezultatul și concluziile raportului de expertiză vor constitui temeiul elaborării caietului de sarcini pentru realizarea lucrărilor de reparație a podului.