În cadrul unei întrevederi, DirectoruI General Interimar al Administrației de Stat a Drumurilor, Veaceslav Potop și reprezentanții Ministerului Economiei și lnfrastructurii au discutat cu directorii companiilor de proiectare, despre implementarea standardelor europene în proiectele de construcție a drumurilor și îmbunătățirea calității proiectelor de reabilitare a acestora.

Administrația de Stat a Drumurilor a atenționat companiile de proiectare în domeniul drumurilor, că nu va recepționa proiectele de construcție și reabilitare, care nu corespund standardelor europene armonizate, elaborate după data de 1 ianuarie 2021.

,,Lucrările de construcție a drumurilor inițiate în anii precedenți, vor fi finalizate în conformitate cu normele în vigoare aplicate în domeniul construcțiilor la data începerii lucrărilor’’, a precizat Veaceslav Potop.

,,Ministerul Economiei și Infrastructurii va acorda suportul necesar pentru implementarea eficientă a standardelor europene în construcția drumurilor, astfel încât proiectele de reabilitare să fie îndeplinite calitativ și fără neconformități”,  a accentuat Șeful Direcției infrastructura de transport al MEI, Radu Rogovei.

Standardele europene armonizate pot fi găsite în Ordinul Ministerului Economiei și lnfrastructurii nr. 379 din 31 iulie 2018 cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la produsele de construcții pentru utilizare în perioada de tranziție la standardele armonizate, elaborat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 913 din 25 iulie 2016, privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții.