Î.S. ,,Administraţia de Stat a Drumurilor” are responsabilitatea gestionării și întreținerii a 870 de poduri, cu o lungime totală de aproximativ 21 km.  Astfel, depunem eforturi constante de a îmbunătăți calitatea lucrărilor de artă, asigurând dezvoltarea unei infrastructuri rutiere sigure și durabile pe podurile și drumurile publice naționale.

Menționăm că, ASD demarează anual proceduri de inspectare periodică a lucrărilor de artă, care se desfășoară cu o periodicitate de la 1 la 5 ani. Aceste inspectări sunt esențiale pentru evaluarea stării tehnice a podurilor și verificarea conformității cu standardele de siguranță. De asemenea, rezultatele acestor inspecții sunt utilizate pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare, a conceptelor de perspectivă și pentru prioritizarea măsurilor de intervenție necesare.

Prin urmare, în vederea suplinirii echipamentelor necesare pentru îmbunătățirea procesului de inspectare periodică, a facilitării colectării datelor relevante și asigurării accesului la zonele dificile ale podurilor, Î.S. ,,Administraţia de Stat a Drumurilor” a achiziționat recent o „Nacelă Foarfecă” cu capacități de încărcare între 400 și 800 de kilograme și înălțimi de lucru cuprinse între 13 și 19 metri. Totodată, siguranța lucrărilor la înălțime este garantată de tracțiunea puternică și stabilitatea pe care acest echipament le oferă.

Nacela permite desfășurarea eficientă și sigură a inspecțiilor și lucrărilor de întreținere, contribuind la menținerea securității și a bunei funcționări a podurilor într-o stare optimă.

În concluzie, menționăm că această investiție reprezintă un pas important în angajamentul nostru de a îmbunătăți infrastructura rutieră și de a oferi servicii de înaltă calitate cetățenilor.