În luna iunie Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor’’, a demarat licitația pentru implementarea proiectului de montare a 3 obiecte semaforice, în scopul dirijării circulației de vehicule, pietoni și biciclete pe drumul public național R1 Chișinău-Ungheni-frontiera cu România, km 8+460 (s.Trușeni), km 12+200 (s.Cojușna), km 18+630 (s.Roșcani). Totodată, instalarea obiectelor semaforice are ca scop asigurarea securității și siguranței tuturor participanților implicați în traficul rutier. 

În urma licitației desfășurate a fost desemnată câștigătoare compania S.C. ,,NetSistem’’ S.R.L,  cu oferta cea mai avantajoasă economic.

Durata de execuție a lucrărilor contractate este 30 septembrie 2022, cu o valoare contractuală de 3.89 milioane lei. Conform notificării beneficiarului lucrările au început la data de 05 iulie curent.

În context, menționăm că sursa de finanțare pentru lucrările de instalare a celor 3 obiecte semaforice sunt bani alocați din mijloacele fondului rutier.