Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” informează că Biroul de cercetări şi proiectări INJPROIECT S.R.L a fost desemnat câștigătorul contractului pentru lucrările de proiectare privind reconstrucția podurilor de încrucișare poziționate pe drumul republican R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 11,178, în urma procedurii de  achiziție publică.  

Menționăm că, aceste poduri de încrucișare înregistrează o intensitate sporită de trafic, cu o medie zilnică anuală de aproximativ 50,000 de unități de transport, în timp ce media de perspectivă se estimează la circa 138,000 de unități de transport.

Aceste cifre reflectă importanța strategică a acestor obiective și necesitatea unei reconstrucții eficiente a podurilor de încrucișare pentru a asigura o circulație sigură și fluentă, adaptată cerințelor traficului în continuă creștere.

Scopul principal vizează realizarea unei proiectări conform standardelor tehnice actuale, în contextul creșterii constante a numărului de vehicule.

Valoare contractului este de aproximativ 5338870,80 MDL, cu TVA inclus, bani alocați din mijloacele Fondului Rutier.

În concluzie, reiterăm necesitatea reconstrucției podurilor de încrucișare, având ca obiectiv extinderea capacității de trafic a acestora, precum și lărgirea drumului M1 de la 2 benzi la 4, în segmentul cuprins în nodul rutier. Această inițiativă va îmbunătăți siguranța și fluidizarea circulației, contribuind astfel la sporirea eficienței transportului, reducerea timpului de călătorie și consolidarea infrastructurii rutiere în regiune.