Urmare a reportajului apărut în mass-media, ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor", comunică următoarele:

În reportajul plasat pe portalul de știri ProTv.md este prezentat sectorul de drum G27 R7 – Chetrosu – Moara de Piatră – Cubolta – R13, km 27,2 – km 29,6. 

Lucrările pe acest sector de drum cu lungimea de 2,4 km au fost executate de către S.A.,, Drumuri Bălți” în baza contractului de antrepriză nr. 06-14/173 din 29.05.2020 ,,Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Făleşti, Sîngerei”. Costul lucrărilor pe acest sector de drum constituie 1 418 mii lei și sunt finanțate din mijloacele fondului rutier.

În urma sesizării, Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” a verificat sectorul de drum menționat unde s-au depistat 3 sectoare de drum cu lungimea  de 100 m la care nu au fost executate calitativ lucrările.

Astfel a fost solicitat Antreprenorului S.A. ,,Drumuri Bălți” să remedieze sectoarele de drum din cont propriu.

Lucrările de remediere a sectoarelor de drum menționate sunt executate de către S.A.,, Drumuri Bălți” începând cu data de 24.08.2020 și urmează a fi finalizate pînă la finele lunii august 2020.    

Totodată vă informăm că lucrările contractate pe drumul menționat nu au fost recepționate de către comisia de recepție a  Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”.